Volledige zorg
maar dan thuis 

U heeft veel zorg nodig, maar blijft het liefst in uw eigen huis wonen. Omdat u gehecht bent aan uw eigen plek. Of omdat u bij uw partner wilt blijven wonen. Met Volledige zorg thuis komt een professional meerdere malen per dag langs om u te verplegen en verzorgen. Altijd gemotiveerd en betrokken. Een zorgoplossing met meerwaarde!

De zorg komt naar u toe

Heeft u een indicatie voor Wlz? U kunt ervoor kiezen in een woonzorgcentrum te wonen om de zorg te krijgen. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u er ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen, bijvoorbeeld als u in een zelfstandig appartement woont via DrieGasthuizenGroep of in uw eigen woning. Komt u in aanmerking om thuis zorg te ontvangen? Dan zijn er verschillende leveringsvormen: volledig of modulair.

Volledig pakket thuis (vpt)

Woont u thuis (in een aanleunwoning, aangepaste woning of geclusterde woning) of in een zelfstandig appartement in Watergaerde of Westerkade? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om een Volledig pakket thuis af te nemen. Het pakket wordt geleverd door één Wlz-zorgaanbieder. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw totale zorg.

U ontvangt naar behoefte de volgende vormen van zorg:
  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding (inclusief vervoer, indien nodig)
  • Behandeling (inclusief vervoer, indien nodig)
  • Extra diensten als maaltijdservice, schoonmaakservice en logeeropvang.

Overige zorgdiensten als geneeskundige zorg van algemene aard, farmaceutische zorg, psychiatrische zorg en tandheelkunde zijn geen onderdeel van het pakket. Deze zorg verloopt via uw zorgverzekering. Roerende voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen vallen ook niet binnen het pakket. Hiervoor kunt u een beroep doen op de Wmo.

Mijn vrouw Ria heeft veel zorg nodig. Dankzij dit pakket hoeft ze niet naar een woonzorgcentrum. Zo kunnen we gelukkig zelfstandig samen blijven wonen en ontvangt zij toch alle zorg die ze nodig heeft.

Modulair pakket thuis (mpt)

Het is ook mogelijk om een Modulair pakket thuis af te nemen. Dit kan zowel thuis (in een aanleunwoning, aangepaste woning of geclusterde woning) of in een zelfstandig appartement in een van onze appartementencomplexen. Met het Modulair pakket kunnen verzekerden de zorg van een óf meerdere Wlz-aanbieders krijgen. Daarin verschilt het Modulair pakket thuis van bovenstaand Volledig pakket, waar slechts één Wlz-aanbieder verantwoordelijk is. De te ontvangen zorg is gelijk als bij het Volledig pakket thuis.

 

Voorwaarden voor leveringsvormen

Aan deze leveringsvormen zijn voorwaarden verbonden. We overleggen met u welke leveringsvorm het meest passend is bij uw wensen en situatie. Daarbij bespreken we welke zorg we kunnen bieden en welke zorg door mantelzorgers geboden kan worden. De zorg moet verantwoord, doelmatig  en haalbaar zijn. Het besluit staat open voor bezwaar en (hoger) beroep.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op of kijk op Zorginstituut Nederland.