Ondersteuning bij
mantelzorg

Heeft u meer zorg nodig? Dan is mantelzorg wellicht iets voor u: iemand uit uw eigen omgeving geeft u gedurende langere tijd zorg. Bijvoorbeeld naaste vrienden of familie. Dat kan heel waardevol zijn. Thuiszorg Groot Gelre helpt graag.

Mantelzorg

Een passende oplossing

We helpen u graag om uw eigen sociale netwerk te betrekken bij uw zorgvraag. Of we bouwen met u een netwerk op, als dit ontbreekt.

“Mijn moeder verzorgen? Ik doe het waar ik kan. Gewoon, uit liefde”.

Onze wijkverpleegkundigen zoeken samen met u naar een passende oplossing. Zij hebben contacten met vrijwilligersorganisaties, (betaalde) mantelzorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij MantelzorgNL (de landelijke vereniging voor mantelzorgers).

Even op adem?

Uw familieleden of mantelzorger even ontlasten van dagelijkse zorg? Het is mogelijk om incidenteel of regelmatig één of twee dagen te komen logeren: zo heeft uw mantelzorger  even ‘vrijaf’.

‘Caren zorgt’ – uw persoonlijke zorgportal

Uw omgeving vindt het fijn om te weten hoe het met u gaat. Bovendien is het belangrijk om uw zorg goed te organiseren. ‘Caren zorgt’ helpt!

‘Caren zorgt’ is een digitale dienst voor een persoonlijk zorgportal. In het zorgportal kunnen u, uw mantelzorger(s) en uw wijkverpleegkundige met elkaar communiceren en informatie delen. Ook is er een agenda om taken te plannen. Zo blijft iedereen op de hoogte en worden taken goed verdeeld. Als u wilt, kan de wijkverpleegkundige uw gehele thuiszorgplanning in uw portal zetten.

De dienst is gratis voor cliënten van Thuiszorg Groot Gelre.