Zorg op locatie
werkt zo

Krijgt u de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij? Of gaat u wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zo werkt zorg op locatie

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Met een Wlz-indicatie kunt u bijvoorbeeld in een instelling wonen, of hulp krijgen in de vorm van persoonlijke verzorging en verpleging.

 

Ter ondersteuning

Iedereen met recht op zorg uit de Wet langdurige zorg kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner helpt u met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. Ook vindt u hier de contactgegevens van de organisaties die u kunt benaderen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wlz aanvragen. Dat werkt zo!

Wilt u in aanmerking komen voor hulp uit de Wlz, dan klopt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt voor welke zorg u een beroep kunt doen op de Wlz. Om een beslissing te kunnen nemen verzamelt het CIZ informatie over u, bijvoorbeeld over uw gezondheid en de samenstelling van uw huishouden. Meer informatie vindt u op de website www.CIZ.nl, hier staat ook hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. U kunt ook bellen: 088-789 10 00.

Heeft u in de loop van de tijd meer zorg nodig dan in uw indicatiebesluit van het CIZ staat? Dan kunt u het CIZ of uw zorgaanbieder vragen om een herindicatie. Dit kan natuurlijk ook als u minder zorg nodig heeft.