Eerstelijns verblijf
Snel zorg nodig

Heeft u een acute zorgvraag? Bijvoorbeeld omdat uw klachten ineens verergeren waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen? Of omdat u aan moet sterken na een ziekenhuisopname? In onze woonzorgcentra kunt u terecht voor een spoedopname.

Eerstelijns Verblijf

Bij een spoedopname bieden wij u de zorg die u nodig heeft. We brengen uw zorgvraag en situatie helder in kaart in een zorgleefplan. Daarin leggen we bijvoorbeeld de periode van uw opname vast, in overleg met uw huisarts of specialist. Bij eerstelijns verblijf gaan we ervan uit dat u na uw herstelperiode weer terugkeert naar huis, eventueel met ondersteuning vanuit thuiszorg. Thuiszorg Groot Gelre biedt thuiszorg die aansluit bij uw wensen, behoeften en leefgewoonten.

 

Een aangename tijd

We begrijpen dat een onvoorziene situatie niet fijn is, daarom maken we het u zo aangenaam mogelijk. Een goed verblijf zorgt voor een goed herstel.

 

Mocht blijken dat u niet meer terug naar huis kunt, dan kunt u bij ons ook terecht voor wonen met zorg op maat. Een veilige en fijne omgeving.

Spoedopname regelt u zo

Heeft u een spoedopname nodig? Dan verleent uw huisarts een indicatie voor tijdelijk verblijf. Daarmee kunt u worden opgenomen in de woonzorgcentra Heijendaal of Drie Gasthuizen.

De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.