Wie betaalt
mijn zorg thuis?

Zorg moet natuurlijk ook worden betaald. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van uw situatie.

Wijkverpleging

Heeft u niet de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig, maar wel een aantal uur verpleging en verzorging thuis? Dan kunt u via de Zorgverzekerinswet (Zvw) wijkverpleging ontvangen. Deze zorg valt onder uw basisverzekering – een eigen bijdrage betalen is niet nodig. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Kijkt u dan op Thuiszorg Groot Gelre.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Heeft u moeite om mee te kunnen doen in de maatschappij? Of kunt u uzelf onvoldoende redden? Dan kunt u zich melden bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning. Het gaat hierbij niet om medische hulp, maar om bijvoorbeeld vervoer, een aanpassing in uw woning, een rolstoel, ondersteuning van mantelzorgers of huishoudelijke ondersteuning.

Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning, meldt u zich bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij kunnen u informatie geven en u helpen bij het aanvragen van voorzieningen.

De wijkcoach of consulent van de gemeente gaat met u in overleg in wat u nodig heeft. Voor Wmo-zorg in de vorm van huishoudelijke ondersteuning of begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. Daar vindt u ook een rekenhulp waarmee u stap voor stap uw eigen bijdrage kunt berekenen.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Stelt onze wijkverpleegkundige een indicatie voor u, dan krijgt u altijd informatie over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. U bent in dat geval in feite zelf de opdrachtgever/werkgever; de adminstratie houdt u dus ook zelf bij.

Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of een PGB voor u een optie is. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Extra zorg inkopen?

U heeft een indicatie, maar u heeft behoefte aan meer zorg? Neemt u dan contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden van het particulier inkopen van zorg.

 

Intensieve zorg

Krijgt u de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij? Of gaat u wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Er is een eigen bijdrage die wordt berekend door het CAK.

Onze Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van de zorg- en dienstverlening informeren we u over de Algemene voorwaarden. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd hoe er wordt omgegaan met onze zorg- en dienstverlening, onderlinge afspraken, het zorgplan, uw persoonsgegevens en privacy, uw verplichtingen, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking en klachten en geschillen. De Algemene voorwaarden kunt u hier inzien. U kunt ze ook opvragen bij het secretariaat van Thuiszorg Groot Gelre.