Veelgestelde vragen

Naar contactpagina

Ik heb een vraag over:

  • Thuiszorg
  • Huren
  • Wonen
  • Zorg

DrieGasthuizenGroep biedt diverse mogelijkheden om om te gaan met de ziekte van Parkinson met een behandeling op maat en goed afgestemde zorg. Dagbehandeling Buitenpoort in Heijendaal is voor mensen met lichamelijke aandoeningen en heeft als specialisatie Parkinson. In Heijendaal zijn gespecialiseerde behandelaars aanwezig, die opgeleid zijn door en lid zijn van ParkinsonNet. Daarnaast organiseert DrieGasthuizenGroep eens in de twee maanden het Parkinsoncafé.
Het café is bedoeld als een trefpunt voor lotgenoten. Neem voor meer informatie contact op met het KlantContactCentrum (026) 354 94 15.

Agenda Parkinsoncafé

Ja. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Deze regeling geldt ook voor bewoners van een Wlz-instelling, zoals in een verzorgings- of verpleeghuis.

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), daarom is een basisverzekering en/of aanvullende verzekering nodig. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Zorg Instituut Nederland.

Naar de website

Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld door de zorginstelling die u heeft gekozen als voorkeursaanbieder, bijvoorbeeld DrieGasthuizenGroep.
Een eigen bijdrage is verschuldigd via het CAK het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl . Of bel 0800 – 0087.

Wilt u meer informatie over een verblijfsindicatie? Klik op onderstaande button.

Website Zorg Instituut Nederland

In twee appartementencomplexen van DrieGasthuizenGroep kunt u een Volledig Pakket Thuis afnemen. Dit zijn de appartementencomplexen Watergaerde en Westerkade.

Watergaerde (vrije sector huur) ligt in de Arnhemse wijk Monnikenhuizen en bestaat uit drie- en vierkamerappartementen op het terrein van woonzorgcentrum Drie Gasthuizen.

Westerkade (sociale huur). Dit levensloopgeschikt appartementencomplex bestaat uit 2-kamerappartementen op de begane grond en op de 3e tot en met 5e etage. Op de 1e en 2e etage zijn twee verpleegafdelingen met 2-kamerappartementen. Het ligt op loopafstand van het centrum van Arnhem.

Voor veel mensen is het belangrijk zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook als er veel zorg nodig is. Met de keuze voor het Volledig Pakket Thuis (VPT), kan dat. Met VPT worden de zorg en de diensten die een cliënt in een zorginstelling zou krijgen thuis geleverd.  Er worden afspraken met de zorgverlener gemaakt over welke zorg en diensten een cliënt wil afnemen en wat past binnen de mogelijkheden van de indicatie. Hier houdt de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) dus de maximale regie over de huisvesting.

De cliënt woont zelfstandig in een huurwoning of eigen woning. Deze woonruimte kan overigens ook onderdeel van een geclusterde setting zijn (bijvoorbeeld een huurappartement in een zorginstelling).

Meer weten over het Volledig Pakket Thuis en de mogelijkheden bij DrieGasthuizenGroep? Neem contact met ons op! Bel 026 354 9415 of stuur een mail naar het klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
We helpen u graag verder!

Meer informatie over VPT

Iemand met een PersoonsGebondenBudget (PGB) kan zelf zorg inkopen en organiseren. Men is dan budgethouder. Deze budgethouder sluit met de zorgaanbieders een overeenkomst, waarin alle afspraken over de zorg staan.
Het PGB kent voor- en nadelen. Het geeft veel vrijheid, maar brengt ook veel geregel met zich mee. Een PGB is niet verplicht, maar een keuze. Wie kiest voor een PGB kan ook weer stoppen, bijvoorbeeld omdat het in de praktijk toch tegenvalt.

Iemand kan dan overstappen op de zorg die een instelling verleent. De instelling heeft daarover afspraken gemaakt met het Zorgkantoor.
In DrieGasthuizenGroep geven wij in al onze locaties alleen zorg in natura en niet met een PGB.

Meer informatie over PGB

Om een indicatie aan te vragen, kunt u zelf contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . U kunt de aanvraag ook doen via uw huisarts of de Wijkteams van de gemeente waar u woont.

Met een indicatiebesluit van het CIZ heeft iemand recht op Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (Wet langdurige zorg). U kunt altijd zelf de keuze maken tussen PGB en zorg in natura.

Naar de website van CIZ

Als een van uw ouders door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kan iemand zelfstandig blijven wonen of is verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk?
Als professionele zorg nodig is, dan moet eerst worden beoordeeld of daar volgens de wet recht op is. Dat heet indicatiestelling. Dit gebeurt door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Waar mensen samenwerken en wonen, ontstaat soms verschil van mening of inzicht en gaat er wel eens iets mis. Zo kan het gebeuren dat de professionele zorg- en dienstverlening niet volgens verwachting verloopt. Bijvoorbeeld doordat zaken niet duidelijk zijn afgesproken of afspraken niet goed zijn nagekomen. Dat is vervelend want uiteraard heeft DrieGasthuizenGroep graag tevreden cliënten. Als er iets mis is of als u niet tevreden bent, dan horen we dat graag. U kunt dan terecht bij uw contactpersoon of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van mogelijkheden om de klacht op te lossen. U kunt ook direct het online klachtenformulier invullen.

Klachtenfunctionaris DrieGasthuizenGroep
De heer Harold Rox
T 06 53 69 59 52
M klachtenfunctionaris@driegasthuizengroep.nl

Klachtenformulier

De Overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Een indicatie voor het wonen in een verzorgingshuis wordt daardoor niet meer zo snel afgegeven. Bij DrieGasthuizenGroep is het daarom mogelijk om zelfstandig een appartement te huren in een van onze woonzorgcentra: Drie Gasthuizen of Klingelpoort of in het levensloopgeschikte appartementencomplex Westerkade. Zo bent u verzekerd van een prettige en veilige woonomgeving, waarbij u gebruik kunt maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum. U kunt hierbij denken aan: een alarmeringssysteem, gebruik van het restaurant, de winkel, de kapsalon en deelname aan activiteiten. Niet alle locaties bieden de vermelde mogelijkheden. Afhankelijk van uw inkomen is huurtoeslag mogelijk. Als u woont bij DrieGasthuizenGroep kunt u gebruikmaken van Extra Services, zoals maaltijden, schoonmaak van uw appartement of het wassen van uw kleding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum (026) 354 94 15.

Iedereen heeft zijn eigen gewoontes en in Nederland wonen veel mensen tamelijk dicht op elkaar. Dat heeft tot gevolg dat je elkaar ziet en hoort. In de folder Wat te doen bij overlast? vindt u een aantal tips over het omgaan met diverse vormen van overlast.

Bekijk de folder

Om een reparatieverzoek te melden, belt u met (026) 354 90 00. Voor dringende spoedeisende reparatieverzoeken werken wij buiten kantoortijden met een bedrijf dat de spoedeisende reparatieverzoeken behandelt. De medewerkers van dit bedrijf zorgen ervoor dat de reparatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Niet-dringende reparaties handelen wij dagelijks af tussen 08.15 en 17.00 uur.

DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen geeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een Servicefonds. Als huurder bent u namelijk verantwoordelijk voor een aantal reparaties in uw woning, zoals het ontstoppen van het riool, ontluchten van de radiatorknoppen en meerdere kleine reparaties. Door deelname aan het Servicefonds (€ 4,90 per maand) wordt een aantal reparaties kosteloos voor u gedaan.

In het document Onderhoud en Aanpassingen staan de rechten en plichten van de huurder en verhuurder.

Bekijk het document

Wilt u uw huur opzeggen? Dat kan. U moet dan een opzegtermijn van tenminste één maand in acht houden. Uiteraard kunt u ons eerder informeren wanneer u de huur wilt beëindigen Dat is ook handig voor ons vanwege de planning van eventuele werkzaamheden in verband met de overdracht. Bovendien heeft u, als u een ruime opzegtermijn in acht houdt, meer kans dat u zaken in de woning aan de nieuwe huurder over kunt dragen. Als u de huur opzegt, dient dat schriftelijk te gebeuren. Dat mag per post of per e-mail. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging waarin wij de opzegging bevestigen. Opzeggen mag op iedere door u gewenste werkdag. U hoeft dus niet te wachten tot een nieuwe maand begint. De datum waarop wij uw schriftelijke opzegging ontvangen, is bepalend voor de einddatum van uw huurovereenkomst.

In de Algemene voorwaarden vindt u de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. U ontvangt deze bij het tekenen van de huurovereenkomst. Hier kunt u de algemene voorwaarden die gelden voor een huurovereenkomst inzien.

Huurvoorwaarden 2019

Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend en de sleutels in ontvangst heeft genomen, kunt u de woning betrekken. De huurovereenkomst betekent dat u gebruik mag maken van de woning tegen een maandelijks bedrag, de huurprijs.

De samenwerkende woningbouwcorporaties in de stadsregio Arnhem/Nijmegen hebben hun informatie over het aanbod huurwoningen gebundeld op de website van Entree. De meeste woningcorporaties in de stadsregio presenteren hier het aanbod van huurwoningen.
Kijk op de website van Entree kunt u lezen hoe u aan een woning komt. DrieGasthuizenGroep heeft zowel 55+ appartementen onder de sociale huurgrens als appartmenten in de vrije sector huur. Dit is appartementencomplex Watergaerde, waarvan de bezichtigingen worden gedaan door makelaar Strijbosch Thunnissen. Een kijkje nemen in onze appartementen kan via de website van Woonz.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuurzaken via het KlantContactCentrum, T. (026) 354 9415

Mocht je een inhoudelijke vraag willen stellen over het salaris, houd dan je salarisstrook en personeelsnummer bij de hand. Aan de hand van de salarisstrook is alles beter uit te leggen.

Wil je ons telefonisch bereiken, dan kan dat elke maandag en donderdag van 11 tot 12 uur en van 15 tot 16 uur. Je kunt de salarisadministratie altijd bereiken via het mailadres salarisadministratie@driegasthuizengroep.nl.

Ja, vakantiemedewerkers zijn voor Thuiszorg Groot Gelre heel belangrijk. Door vakantiemedewerkers kunnen wij ook in de vakantieperiode genoeg aandacht en zorg aan onze klanten bieden en kunnen onze vaste medewerkers van hun vakantie genieten. Kijk bij de vacatures voor vakantiewerk.

Heb je vragen of wil je informatie ontvangen dan kun je terecht bij onze coördinator Opleidingen en Bijscholingen, op de mail via opleiding@driegasthuizengroep.nl of via tel 026-3639223.

Je kunt direct solliciteren door te klikken bij vacatures. Jouw CV en motivatiebrief kan je sturen naar wervingselectie@thuiszorggrootgelre.nl

Via Caren kan de planning worden bekeken wanneer de thuiszorg langskomt Het gebruik hiervan gaat via een account die u via de wijkverpleegkundige krijgt, mocht u hier gebruik van willen maken.

Als u thuis ondersteuning nodig heeft om uw zelfredzaamheid te vergroten, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.  Zij gaat dan samen met u kijken of en waaruit deze ondersteuning kan bestaan. Thuiszorg Groot Gelre heeft met alle gemeenten afspraken om deze ondersteuning bij u thuis te leveren.

Wij helpen u graag. Afhankelijk van uw vraag en wensen laten wij contact opnemen door een van onze wijkverpleegkundigen, onze medewerkers begeleiding of hulp bij het huishouden. U kunt Thuiszorg Groot Gelre bereiken op  tel 026-3639223  toets keuze 1 voor afdeling hulp bij het huishouden  en keuze 2 voor Wijkteams verpleging en verzorging.

Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die gaan inkopen, neem dan contact op met ons. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden voor huishoudelijke ondersteuning, afhankelijk van de gemeente waarin u woont. De gemeente is ook de instantie die beoordeelt of u een beschikking krijgt voor huishoudelijke hulp.

Indien u een hulpvraag heeft, kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groot Gelre. Zij/hij bespreekt met u wat er mogelijk is. Uw eigen situatie is hierbij bepalend. Wat u zelf kunt en wie u nog om hulp kunt vragen. Op basis van dit gesprek stelt de wijkverpleegkundige de indicatie, of kan u eventueel doorverwijzen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 026 – 3639223.