Thuisbegeleiding
Iedere situatie is uniek

Thuisbegeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt of het stabiliseren en voorkomen van verdere terugval in de zelfredzaamheid.

Het doel is om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en een gestructureerde thuissituatie te krijgen. Thuisbegeleiding is veranderingsgericht, sluit aan op andere vormen van zorg en richt zich op de diverse leefgebieden.

Thuisbegeleiding

Wij geloven erin dat samen de beste resultaten geboekt kunnen worden. Daarom wordt in overleg met u onderzocht waar uw eigen kracht ligt. Op basis daarvan zoeken we samen naar de mogelijkheden van u en uw omgeving.

Iedere situatie is uniek. Daarom maken we met u een persoonlijk zorgplan/plan van aanpak. Begeleiding vindt plaats op geplande momenten. Zo kunnen wij gestructureerd en doelgericht te werk gaan om ons gezamenlijke doel te bereiken. Soms betreft het activeren en aanbrengen van structuur of oefenen van praktische vaardigheden. Dat doen we natuurlijk niet alleen.

Als onderdeel van Thuiszorg Groot Gelre, werken wij direct samen met andere zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers dementie, combi-ondersteuners en huishoudelijk medewerkers. Ook werken wij nauw samen met behandelaars, gemeenten, bewindvoerders, vrijwilligers en mantelzorgers. Dit stelt ons in staat om vroegtijdig te signaleren en maatwerk te leveren.

Als Thuisbegeleiders komen wij onder andere bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychiatrische problematiek, NAH, dementie, psychosociale problematiek of verslavingsproblematiek. De Thuisbegeleiding richt zich ook op verschillende leefgebieden zoals gezondheid en persoonlijke verzorging, (zelfstandig) wonen, financiën, netwerk of een zinvolle dag invulling.

Wij leveren Thuisbegeleiding in de volgende gemeenten: Arnhem, Rheden, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Renkum.

Thuisbegeleiding kan worden geleverd via Wmo-toewijzing of binnen een Wlz indicatie.