Palliatieve zorg
Aandacht en steun

Palliatieve zorg wordt geboden wanneer er medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. De palliatieve fase is de tijd (soms nog maanden/jaren) tussen het slechte nieuws van de arts en het levenseinde.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg helpt om de kwaliteit van leven en sterven te waarborgen. Belangrijk daarbij is dat uw wensen centraal staan. De wijkverpleegkundige kan helpen met het regelen van zorg, het beantwoorden van vragen van lichamelijk, sociaal/psychische aard en zingevingsvragen. De wijkverpleegkundige zoekt samen met u en u naaste naar mogelijke ondersteuning en oplossingen.

Thuiszorg Groot Gelre heeft twee verpleegkundig specialisten in de palliatieve zorg. Zij hebben zich gespecialiseerd in de complexere palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld moeilijk te bestrijden klachten als pijn, benauwdheid, angst enzovoort. Zij adviseren de huisarts en ondersteunen de wijkverpleegkundige. Daarnaast kunnen zij u en u naaste informeren, adviseren en begeleiden tijdens het beloop van de ziekte en helpen met de soms moeilijke beslissingen die gemaakt moeten worden.

Samenwerken in palliatieve zorg

Wij werken samen met Hospice Zutphen en Hospice Wageningen-Renkum, Oncologie Netwerk Presikhaaf, Oncologie Netwerk Arnhem Noord en leveren alle verpleegkundige zorg.

Wij zijn (DGG/TGG) aangesloten bij en nemen actief deel aan het Ketennetwerk palliatieve zorg.

Ook zijn de VS palliatieve zorg consulent bij het regionale consultatie team palliatieve zorg van het IKNL en werken ze intensief samen met het Consult Ondersteuning Palliatieve zorg van Rijnstate.