Historie
We gaan al eeuwen mee

Al generaties lang staan wij klaar voor mensen met een zorgvraag. De plek waar het honderden jaren geleden allemaal begon? Het beroemde middeleeuwse Sint Petersgasthuis aan de Rijnstraat in Arnhem.

Historie

Zorgzaam en gastvrij sinds 1246

Onder de Godshuysen die voor den gebreekelijken open staen, is als Koningin het Catharijnen Gast huys.

Zo werd in zeventiende-eeuwse geschiedenisboeken gerefereerd aan het toen al vier eeuwen oude befaamde Arnhemse Gasthuis, dat dateert uit 1246. Nog steeds kent het Gasthuis de functie als instelling op het gebied van sociale (ouderen)zorg in Arnhem, tezamen met het Sint Peters- en het Sint Anthoniegasthuis. Oftewel: Zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep.

Door de eeuwen heen hebben zich verschillende instellingen met vergelijkbare doelstellingen bij DrieGasthuizenGroep gevoegd. Tegenwoordig maken ook de vijf woonzorgcentra Heijendaal, Hoogstede, Drie Gasthuizen, Klingelpoort en Westerkade deel uit van de zorgorganisatie, evenals zeven appartementencomplexen en Thuiszorg Groot Gelre.

 

Flexibel, maar koersvast

Onze wortels zijn diep verankerd in de lokale samenleving. Een samenleving met steeds meer ouderen en steeds meer complexe zorgvragen. We bewegen flexibel mee met deze ontwikkelingen. Maar ook koersvast, met maar één doel: de beste zorg voor onze cliënten.

Vandaag de dag is DrieGasthuizenGroep een eigentijdse woonzorgorganisatie. Ons dienstenpakket is breed en compleet. En zo gaan wij nog eeuwen mee.