Besturing
Het gaat om de bedoeling

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Er wordt dan ook dagelijks gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen en het maatschappelijk vertrouwen in de organisatie.

Besturing

Hart voor de zorg

Gedreven. Betrokken. Kundig. Dát is Karin Reesing, bestuurder van DrieGasthuizenGroep. Zij verdient haar sporen in diverse management- en directiefuncties in de sector zorg en welzijn.

Werken voor senioren is mooi en dankbaar. Iedere dag opnieuw staat bij DrieGasthuizenGroep een team van goed gekwalificeerde en toegewijde medewerkers klaar die met elkaar willen zorgen voor tevreden cliënten. Trotse, betrouwbare professionals waarop ook ik als bestuurder bijzonder trots ben.

Management

Het managementteam wordt gevormd door de raad van bestuur en door de (woon)zorgmanagers, elk integraal verantwoordelijk voor hun eigen organisatieonderdeel en de soorten zorg die daarbinnen geleverd worden. Daarnaast maken de managers van de ondersteunende diensten, zoals P&O en financiën, onderdeel uit van het managementteam.

 

Raad van Toezicht DrieGasthuizenGroep

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij DrieGasthuizenGroep. De vijf leden van de raad van toezicht van DrieGasthuizenGroep zorgen met hun kennis en kunde, grote maatschappelijke betrokkenheid  en senioriteit op het bestuurlijk/politieke vlak voor een professioneel toezicht op de activiteiten van DrieGasthuizenGroep.

Leden raad van toezicht

De heer S. van Bodegraven, voorzitter
De heer dr. A. Maussart, lid
Mevrouw drs. M.H.A.E. Sweere, lid
De heer D.H. van Uitert, lid.
Mevrouw M.J. Verholen, lid

Medezeggenschap en belangenbehartiging

Medezeggenschap en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel bij DrieGasthuizenGroep en zijn geregeld via cliëntenraden, de huurdersraad en de ondernemingsraad.

Meer over de cliëntenraad

Van visie naar vorm

De wensen en behoeften van de cliënt zijn ons uitgangspunt. Om daarop een passend antwoord te formuleren, richten we ons op verbinding en de belangen van alle partijen. Structuren en systemen zijn daarbij ondersteunend, maar niet bepalend. kortom: zorg zoals het bedoeld is.

Onze organisatie wordt geleid volgens het principe van integraal management:

Het managementteam:

  • stelt kaders waarbinnen gewerkt wordt;
  • bewaakt het totaalresultaat.

Ieder bedrijfsonderdeel:

  • is bevoegd in doelstellingen, werkprocessen, medewerkers en middelen in het eigen taakgebied;
  • is volledig resultaatverantwoordelijk.