Het dak is eraf!
Dakrevitalisering Sint Petersgasthuis

9 september 2019

Deze week zijn we gestart met de dakrevitalisering van ons uit 1352 daterende Sint Petersgasthuis. Het dak wordt vervangen; er komt aan de buitenzijde een isolatielaag en de dakpannen worden vervangen voor authentieke Hollandse dakpannen. Door deze aanpassingen is het binnenklimaat beter beheersbaar en  voldoen we weer aan de monumentale uitstraling.

Het dak is eraf!

Het pand is de afgelopen week rondom in de steigers gezet. Dit was zeker geen sinecure gelet alle belendende percelen, de drukke winkelstraat en de grillige vormgeving van ons pand.
Aangezien de steigers er nu toch staan nemen we de kans waar ook andere onderhoudswerkzaamheden aan het dak en de gevels uit te voeren.
De werkzaamheden zullen tot het einde van dit jaar duren.

Alvorens de dakpannen te mogen verwijderen hebben we volgens de gemeentelijke Flora & Fauna beleidsvoorschriften voorzorgsmaatregelen moeten treffen. We zitten gelukkig in een gunstige periode. De zwaluwen zitten nu in Spanje, de huismussen elders in de stad en perken, alleen de vleermuis is onder de pannen aan het paren. Hierbij houden zij niet van tocht, dus hebben we de pannen en loodaansluitingen open gezet (zie foto), waardoor de vleermuis binnen enkele dagen vertrekt. De voorwaarden om dit te mogen doen is dat er in de omgeving alternatieven zijn en we na de revitalisering ‘weer onderdak bieden’.