DrieGasthuizenGroep gaat groen!
Bronzen certificaat uitgereikt locatie Heijendaal

20 februari 2020

DrieGasthuizenGroep is zich ervan bewust dat zij als zorgaanbieder een impact heeft op het milieu. Uit landelijk onderzoek is zelfs gebleken dat bij verpleeg- en verzorgingstehuizen er tot 25% energiebesparing mogelijk is! Het streven is om de milieubelasting zoveel mogelijk te beheersen en te beperken waarbij wij willen voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en waar mogelijk aan aanvullende (milieu)eisen. Samen met de maatschappelijke ontwikkelingen is het de tijd om het duurzame aandachtspunt een grotere positie te geven.

Om duurzaamheid een duidelijkere plek te geven binnen de organisatie heeft DrieGasthuizenGroep zich in 2018 aangesloten bij de Green Deal Zorg Arnhem. Samen met zeven andere zorginstellingen en de gemeente Arnhem hebben wij ons geconformeerd aan de verplichting om de Milieuthermometer Zorg te implementeren binnen onze bedrijfsvoering. De Milieuthermometer Zorg is  een praktisch instrument om gericht uitvoering te kunnen geven aan het milieu- en duurzaamheidsbeleid en het hoog op de agenda zetten van een duurzame bedrijfsvoering. Het instrument bestaat uit maar liefst 65 (!) milieumaatregelen.

Vol trots kunnen wij delen dat het eerste bronzen certificaat voor locatie Heijendaal is uitgereikt op 20 februari door Ir. Adriaan B. van Engelen, directeur van MilieuPlatformZorg en Monique van Merrebach, bestuursadviseur Gemeente Arnhem. Het certificaat is in ontvangst genomen door woonzorgmanager Changela Peters, hospitality manager Michèle Fränzel en huiskamerbegeleider Willy Bakker. Vol energie gaat de werkgroep Duurzaamheid binnen DrieGasthuizenGroep aan de slag met het certificeren van meerdere locaties! Ambitie is om waar mogelijk het zilveren niveau te behalen!

     

DrieGasthuizenGroep gaat groen!