DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling verkennen fusie

12 maart 2019

DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling, beide zorgorganisaties voor ouder wordende mensen met een zorgvraag in Arnhem en omstreken, zijn voornemens om hun dienstenpakket verder te versterken. Ook willen zij een aantrekkelijke werkgever en een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner zijn én blijven in de regionale keten van ouderenzorg. Om die ambities te verzilveren zien DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling kansen en motieven voor intensieve en verregaande samenwerking en zijn zij voornemens te fuseren. Met een fusie ontstaat in Arnhem en omstreken een ouderenzorgorganisatie met een breed dienstenpakket en een ruim aanbod van woonzorglocaties en thuiszorgteams.

DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling verkennen fusie

Goede ervaring met thuiszorg smaakt naar meer
DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling werken al enige tijd samen op het gebied van thuiszorg. De ervaringen zijn positief. Beide organisaties vullen elkaar wat betreft expertise en aanbod van zorg en ondersteuning,goed aan. Op basis van deze goede ervaringen zien zij kansen om hun samenwerking verder te intensiveren, te verbreden en ook te formaliseren.

Alles onder één dak, dichtbij en vertrouwd
Cliënten kunnen straks, voor zowel eenvoudige als complexe zorgvragen, thuis of in één van de woonzorgcentra verspreid over de hele regio, terecht bij één organisatie. Hierdoor kan de zorg en ondersteuning nog beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten en bewoners. De samenwerking tussen zorgverleners wordt makkelijker en de lijntjes korter. Dat is niet alleen voor cliënten prettig maar ook voor collega’s en andere belanghebbenden, zoals de huisartsen en het ziekenhuis. Beide organisaties hebben ervaring met het aanbod van (beschermd) wonen en de ambitie om de mogelijkheden voor zorgvriendelijk wonen uit te breiden. Daarbij is zorg en ondersteuning niet leidend, maar wel mogelijk. Het aanbod van zorg en ondersteuning wordt afgestemd op de veranderende levensfase en de daarbij behorende (zorg)behoeften van de ouder wordende mens.

Zorgvuldig en met aandacht
Het voornemen om te fuseren wordt eerst zorgvuldig onderzocht. Deze verkenningsfase vindt plaats in nauwe samenspraak met de medezeggenschapsorganen van de beide organisaties. Zo worden de ondernemingsraden en de centrale cliëntenraden van beide organisaties en ook de huurdersraad van DrieGasthuizenGroep om advies gevraagd over de voorgenomen fusie. Aan het eind van de zomer volgt een definitief besluit.