Bestuurlijke fusie DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling gaat niet door

10 oktober 2019

De plannen om tot een bestuurlijke fusie van DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling te komen, zijn op initiatief van DrieGasthuizenGroep stopgezet. Na afronding van een uitgebreide periode van onderzoek in de eerste helft van 2019, is de conclusie getrokken dat er bij DrieGasthuizenGroep helaas onvoldoende basis is voor een bestuurlijke fusie. Zo werd afgelopen zomer duidelijk dat er geen unaniem positief oordeel was over de plannen bij de medezeggenschapsorganen van DrieGasthuizenGroep en daarmee onvoldoende draagvlak. Een unaniem positief oordeel was voor beide organisaties een belangrijke vereiste om daadwerkelijk tot een bestuurlijke fusie te kunnen komen. Daarnaast bleek ook het behoud van identiteit, eigenheid en historie voor DrieGasthuizenGroep relevanter dan gedacht.

 

Client blijft voorop staan

Hoe gaat het nu verder? Zowel DrieGasthuizenGroep als Attent Zorg en Behandeling staan midden in de regionale samenleving met een passend woon- en zorgaanbod. Beide organisaties blijven zich ontwikkelen. Zij gaan onverminderd door met zich optimaal in te zetten voor de ouder wordende mens in Arnhem en omgeving.

 

Bestuurlijke fusie DrieGasthuizenGroep en Attent Zorg en Behandeling gaat niet door