Arnhem en De Liemers starten pilot palliatieve zorgcoach

29 juli 2019
Bron: Skipr

Het Netwerk Palliatieve zorg in de regio’s Arnhem en De Liemers is een pilot gestart met de inzet van een zogenaamde Palliatieve Zorgcoach. Deze PZ-coach is een verpleegkundig specialist die werkt als begeleider en vast aanspreekpunt voor de patiënt, ongeacht of die nu thuis, in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice behandeld wordt. Daarnaast biedt de PZ-coach ondersteuning en advisering aan andere zorgprofessionals en heeft hij of zij de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren.

Arnhem en De Liemers starten pilot palliatieve zorgcoach

In de pilot werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen. De pilot is begin juni gestart. In eerste instantie zullen in een één jaar tijd vijftig patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en  huisartsenpraktijken worden gevraagd deel te nemen aan het project, zo meldt ROS Proscoop. Op basis van de pilot kan de rol van PZ-coach worden aangepast en het aantal eventueel uitgebreid. Ook wordt het effect op kwaliteit van zorg en op zorgkosten onderzocht.

Zorgplan

De PZ-coach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in de laatste fase te begeleiden. Hij of zij kijkt met patiënten naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. De PZ-coach bespreekt ook zaken die niet direct op medisch gebied liggen, bijvoorbeeld een laatste reis of een wilsbeschikking. Alle zaken worden vastgelegd in een individueel zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De afspraken die met en door de patiënt worden gemaakt worden gedeeld via een online platform, OZO-Verbindzorg, om de communicatie onderling eenvoudiger te maken. De PZ-coach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar hij of zij verblijft.

De proef is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop.