Mantelzorg
We doen het samen

Goede zorg voor onze bewoners en cliënten. Het is ons voornaamste doel. Daarom werken wij graag samen met familieleden en mantelzorgers. We betrekken uw sociale netwerk bij uw zorgvraag. Of we bouwen met u een netwerk op, als dit ontbreekt.

Mantelzorgers

Zorgen doen we samen

Bij mantelzorg neemt iemand uit uw eigen sociale kring een stukje zorg op zich. Bijvoorbeeld vrienden of familie. Dat kan heel waardevol zijn. Daarom is iedere bijdrage van uw sociale netwerk meer dan welkom. Dat kan gaan om het doen van boodschappen, het aanschaffen of verzorgen van kleding of het helpen bij verzorging. Alles gericht op een zo aangenaam mogelijk leven voor u als bewoner of cliënt.

Mijn moeder woont heel fijn in het woonzorgcentrum. Toch help ik waar ik kan. Ze geniet altijd zo van even samen boodschapjes doen. Pure quality-time, voor haar én voor mij!

Korte lijnen

We hechten veel waarde aan een goed contact met mantelzorgers. De zorg aan bewoners en cliënten is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Familieparticipatie noemen we dat. Via diverse online kanalen onderhouden we contacten.

De eerste verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) kent uw situatie het beste. Daarom is deze medewerker het eerste aanspreekpunt voor familieleden en mantelzorgers. Heeft uw familie of mantelzorger een vraag? Het is altijd mogelijk de EVV-er te benaderen voor een kort gesprekje. Een langer gesprek nodig of gewenst? Dan is het goed om even een afspraak te maken.

Familiecontactavonden

We praten niet alleen graag over persoonlijke kwesties van onze cliënten met onze mantelzorgers; we informeren ze ook graag over algemene onderwerpen. Zo betrekken we het netwerk van onze bewoners bij het reilen en zeilen binnen onze woonvormen. Zo creëren we betrokkenheid.

We organiseren met regelmaat familiecontactavonden. Dat zijn avonden met een algemeen karakter, waarbij we het hebben over resultaten, planningen of speciale projecten. De avonden zijn niet bedoeld om cliëntgerichte informatie uit te wisselen; daarvoor maken we liever een persoonlijke afspraak.