Kwaliteit en tevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij monitoren onze cliënttevredenheid. We maken gebruik van ZorgkaartNederland, een onafhankelijk platform van Patiëntenfederatie Nederland. Een betrouwbare ervaringssite waarop de kwaliteit van ons als zorgaanbieder wordt getoond. Cliënten geven ons een 8.0 – een waardering om trots op te zijn. 91% beveelt ons aan. Wilt u ook een waardering geven? Graag! Zo kunnen we onze zorg nóg beter maken. Thuiszorg Groot Gelre heeft in 2018 een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor de wijkverpleging. Bekijk de resultaten via onderstaande button.

Cliënttevredenheid TGG

DrieGasthuizenGroep heeft graag tevreden cliënten. Waar mensen samen werken en wonen, kan het echter gebeuren dat de zorg- en dienstverlening niet volgens verwachting verloopt. In dat geval horen we dat graag van u. Met uw klacht of suggestie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Ga in gesprek

Natuurlijk is het eerste advies om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de betrokkene(n). Mocht dit geen oplossing bieden of geeft u er de voorkeur aan dit met een ander te bespreken, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen DrieGasthuizenGroep of een leidinggevende. Bijvoorbeeld de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er), wijkverpleegkundige, teamleider of verantwoordelijke manager. Ook de klachtenfunctionaris kan u adviseren over de mogelijkheden om de klacht op te lossen.

 

Meld uw klacht

U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier. Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met klachtenfunctionaris Harold Rox via 06 53 69 59 52 en klachtenfunctionaris@driegasthuizengroep.nl

Naar het klachtenformulier

 

Klachtbehandeling

Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na binnenkomst van uw klachtmelding wordt contact met u opgenomen. Dit gebeurt telefonisch of via e-mail als u daar de voorkeur aan geeft.

Afhankelijk van de situatie worden afspraken gemaakt voor het vervolg van de klachtbehandeling. De klachtenfunctionaris zal meer informatie willen verzamelen en vraagt eventueel advies bij deskundigen. DrieGasthuizenGroep zal uw klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, in ieder geval zes weken na uw melding. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken, als dit voor een zorgvuldig onderzoek nodig is. In de beoordeling van uw klacht zal gemotiveerd worden aangegeven welke beslissingen zijn genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Klachtenregeling

 

Externe klachtencommissie

Wanneer u een klacht meldt bij de externe klachtencommissie ontvangt u uiterlijk vijf werkdagen na binnenkomst van de melding bericht of de klacht in behandeling wordt genomen. De commissie stelt een onderzoek in, verzamelt informatie en gaat eventueel te rade bij deskundigen. De commissie kan u en degene tegen wie de klacht is gericht vragen tijdens een hoorzitting een toelichting op de klacht te geven.

De commissie brengt binnen twee maanden een schriftelijke rapportage uit aan de voorzitter Raad van bestuur van DrieGasthuizenGroep. U krijgt hier per post een afschrift van. In deze rapportage staat het advies van de commissie over te nemen maatregelen. Binnen drie weken neemt de voorzitter Raad van bestuur van DrieGasthuizenGroep een beslissing over de te nemen maatregelen en stuurt deze naar u en de externe commissie. Als u over de beslissing of de genomen maatregelen wilt praten, kunt u contact opnemen met een van de leden van de commissie.

 

Geschillencommissie

Als de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing naar tevredenheid kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie geeft een bindend advies.

 

Meer informatie en belangrijke adressen

U kunt de volledige klachtenregeling opvragen bij de klachtenfunctionaris of het KlantContactCentrum. Ook kunt u deze vinden op de websites van DrieGasthuizenGroep en Thuiszorg Groot Gelre.

www.driegasthuizengroep.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

 

Klachtenfunctionaris DrieGasthuizenGroep

De heer Harold Rox

Antwoordnummer 1550, 6800 WC Arnhem

06 53 69 59 52

klachtenfunctionaris@driegasthuizengroep.nl

 

Externe Klachtencommissie

Antwoordnummer 7502, 6994 ZX De Steeg

06 16 28 17 65

klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

 

De Geschillencommissie

Ga naar de website van Stichting Zorggeschil

 

Cliëntenraad

Wanneer u ergens tegenaan loopt, kunt ook altijd terecht bij de cliëntenraad. Zij bieden u een luisterend oor en kunnen advies geven over de beste aanpak.

Meer over de cliëntenraad