Huurdersraad
het beste voor huurders

Binnen DrieGasthuizenGroep is een huurdersraad actief. Om onze huurders goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt en er ruimte is voor overleg.

Huurdersraad

Taken huurdersraad:
De raad van bestuur overlegt meerdere keren per jaar met de huurdersraad over algemene zaken en onderwerpen die huurders raken, zoals wijziging van statuten, beleidsplannen en jaarlijkse werkplannen. Bij vaststelling of wijziging van de onderstaande onderwerpen wordt de huurdersraad in de gelegenheid gesteld vooraf een advies aan de directie uit te brengen.

Onderwerpen van huurdersbelang zijn onder andere:

 • onderhoud en verbetering woningen
 • verhuur van woongelegenheden en woonruimteverdeling
 • huurprijzenbeleid
 • leefbaarheid en woonomgeving (signaleren; zelf meedenken /zelf meewerken; )
 • servicepakketten en servicekosten
 • mutatiebeleid
 • nieuwbouw
 • participatiebeleid
 • verkoop van woningen

Werkzaamheden/taken  van de bewonerscommissies:

 • behartigen van de belangen van alle huurders
 • bevorderen van het woongenot
 • bewaken van de leefbaarheid in de woonomgeving
 • onderhouden van de sociale contacten
 • signaleren van allerlei soorten problemen
 • contact onderhouden met Huurdersraad; Woonzorgmanager en de Cliëntenraad

Voorzitter huurdersraad