Hulpmiddelen

Hulpmiddelen. Ze kunnen het leven een stuk makkelijker maken. Maar welke regelingen zijn er voor het gebruik van hulpmiddelen thuis?

 

  1. De Zorgverzekeringswet (Zvw)
    Tijdelijke hulpmiddelen zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging. De aanvraag loopt via uw zorgverzekeraar.
  1. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    Er zijn ook hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen in zelfredzaamheid, het huishouden of mobiliteit in en om uw woning. Deze worden door uw gemeente verzorgd.

Onafhankelijke informatie over hulpmiddelen? Ga dan naar de Hulpmiddelenwijzer.