DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

“Toen ik hier vorig jaar kwam wonen, kende ik niemand. Dat is nu wel anders. Ik heb altijd aanspraak. En als het me even te veel wordt, ga ik lekker naar mijn eigen kamer.”

Naar beneden

Welkom in verpleeghuis Heijendaal

Wie in verpleeghuis Heijendaal woont, heeft meer hulp en zorg nodig dan thuis geboden kon worden. In het verpleeghuis wonen is anders dan thuis. De verzorgenden en andere mensen die hier werken, vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw verblijf. Uw kamer kunt u met uw eigen meubels en dierbare voorwerpen inrichten. Met de dagindeling proberen we zoveel mogelijk het ritme van ‘thuis’ aan te houden, waarbij er momenten zijn dat dingen gezamenlijk gebeuren. Wij doen alles wat mogelijk is zodat u zich bij ons zo goed mogelijk thuis voelt.

 

Wilma van Arragon

woonzorgmanager Heijendaal
Kijk hieronder voor meer informatie of bel ons KlantContactCentrum op
T (026) 354 94 15.

Ondersteuning waar nodig

Verpleeghuis Heijendaal biedt zorg aan cliënten met psychogeriatrische problemen. Die cliënten wonen hier in woongroepen van tien personen. Ook is er een woongroep van tien somatische cliënten met behoefte aan structuur. Op de derde verdieping vindt somatische zorg en intensieve klinische zorg plaats. Verder zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor crisisopvang. Er zijn drie dagbehandelingen in Heijendaal: Oranjepoort, Buitenpoort en De Bonte Specht. Oranjepoort is voor mensen met dementie, Buitenpoort is voor mensen met lichamelijke aandoeningen en heeft als specialisatie Parkinson. Op De Bonte Specht wordt gecombineerde zorg geboden. In alle gevallen wonen de bezoekers thuis. Ze komen rond 10.00 uur met een bus die hen ’s middags rond 16.00 uur weer naar huis brengt.

 

Huiselijke sfeer

Het is moeilijk om uw vertrouwde omgeving te verlaten als u niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. In Heijendaal streven we ernaar dat u zich toch zo veel mogelijk thuis voelt. U beschikt over uw eigen eenpersoonskamer, andere bewoners kunt u in de gezamenlijke huiskamer ontmoeten. De inrichting van die huiskamers is gekozen in overleg met bewoners en medewerkers. Dat betekent: aantrekkelijke kleuren en meubilair dat aan thuis doet denken in plaats van aan een verpleeg- of ziekenhuis. Uw huisdier is welkom als u (of een familielid) in staat is ervoor te zorgen. 

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten.

 

Net zoals thuis

U woont hier dus zo veel mogelijk ‘net zoals thuis’. De maaltijden kunt u gebruiken in de gezamenlijke huiskamer. Als u dat kunt en wilt, helpt u mee bij het bereiden van de maaltijden. Er zijn bewoners die in de woongroep helpen met de was. In de ochtend wordt u geholpen met wassen en aankleden, zoals voor u nodig is. Het ontbijt vindt plaats op een daarop afgestemd moment. Koffiedrinken in de ochtend, middag en avond, net als de maaltijd tussen de middag en in de avond, gebeurt meestal gezamenlijk.

 

Veel voorzieningen

Wilt u uw haar laten doen? Daarvoor hoeft u de deur niet uit. In Heijendaal kunt u daarvoor terecht bij de kapper. De pedicure is iedere dinsdag in huis. Er is een restaurant waar u heerlijke maaltijden kunt kiezen. Verder kunt u een beroep doen op geestelijke verzorging en is er een stiltecentrum. De geestelijke verzorging is op maandag, dinsdag, donderdag en eens per maand op vrijdag aanwezig. Elke vrijdagochtend is er in Heijendaal om 10.30 uur een kerkdienst. De eerste vrijdag van de maand is er een rooms-katholieke viering. Op de overige vrijdagen worden er oecumenische vieringen gehouden. Daarnaast vinden er op eerste paasdag en kerstavond vieringen plaats. Bij de kerkdienst zijn altijd vrijwilligers aanwezig om daar waar nodig mensen te helpen. De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Dagelijks worden er activiteiten in de huiskamers georganiseerd door de huiskamerbegeleiders. Ook zijn er grote activiteiten in de recreatiezaal zoals het zangkoor en omroep De Arend.

Heijendaal heeft een mooie bewegingsgerichte belevingstuin.

Heijendaal beschikt over een rolstoelbus, de Gelretrotter, die voornamelijk bestemd is voor uitstapjes van onze bewoners. U kunt zelf de bus reserveren.

Er is een prikpost van de Trombosedienst.

 

Oplossingsgericht

De medewerkers van Heijendaal proberen antwoorden te geven op iedere vraag die cliënten of hun familieleden stellen. Zo kloppen kinderen aan als ze op vakantie gaan en ze hun vader of moeder niet alleen willen achterlaten. Soms betekent dat een logeerpartij van veertien dagen, maar het is ook mogelijk dat vader of moeder alleen de avonden doorbrengt op Heijendaal, of hier de maaltijden gebruikt.

In Heijendaal werken we graag samen met vrijwilligers. Zonder hun inzet zou het leven van cliënten en bewoners er heel anders uitzien.

 

In de wijk

Heijendaal opende zijn deuren in 2005. Het gebouw is helemaal aangepast aan hoe u vandaag de dag zorg wilt krijgen. Cliënten wonen in woongroepen, het zogenoemde kleinschalig wonen. En u leeft hier niet op een eiland. Mensen uit de buurt komen hier graag. U ontmoet ze in het restaurant van Heijendaal. Thuiswonende ouderen doen hier mee aan de dagopvang.

De naam Heijendaal is niet zomaar gekozen, maar drukt de verbondenheid uit met de wijk waarin het gebouw staat: Heijenoord. Heijendaal wil graag deel uitmaken van de samenleving.

 

Bereikbaarheid

Heijendaal is vanaf Centraal Station Arnhem te bereiken met stadsbus 1, richting Oosterbeek, halte Zwarteweg. Vanaf deze halte is het nog twee minuten lopen.

Meer informatie over Heijendaal treft u aan in de folder en het informatieboek.

Vrienden van Heijendaal

De vereniging Vrienden van Heijendaal Arnhem, lees hier de flyer, zet zich belangeloos in voor de bewoners van Heijendaal, met als doel het leven voor de bewoners aangenamer te maken door activiteiten te organiseren of middelen beschikbaar te stellen. Meer informatie of aanmelden kan via e-mail vriendenvanheijendaal@driegasthuizengroep.nl.

 

Verpleeghuis Heijendaal

Sint Elisabethshof 201

6812 AX Arnhem

Telefoonnummer (026) 354 90 90

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal